TietgenSkolen besluttede for nogle år siden at styrke Handelsgymnasiet og skabe en række forbedrede forhold for elever og ansatte.

Skolens 7700 kvm eksisterende bygninger er nu standsat og der er tilføjet en ca 2800 kvm ny bygning i to etager. Nybygningen indeholder administration, lærerafsnit, undervisning og en ny stor aula til samling af skolens elever. Stueplanet og parterren bliver hermed det centrale område på skolen og indeholder endvidere kantine og et stort fleksibelt studieområde med plads til alle 800 elever. Landskabet er søgt formet så den “nye” skole svæver hen over græsfladen og integrere landskab og bygning på en aktiv og oplevende måde.     Ny stor multihal – C F Tietgen BOKSEN – og en række undervisningslokaler, samt et stort overdækket gårdareal er netop igangsat og forventes færdig ultimo 2014.

De omkringliggende friarealer udlægges som sportsarealer med fodbold/multibane og beachvolley. Når udvidelsen står færdig, får skolen nogle spændende fleksible rammer, der kan bruges til koncerter, sport, møder, konferencer og eksaminer.